Vai vēlies kļūt par vadības ekspertu?

BIZNESA PROCESU VADĪBAS

profesionālā BAKALAURA programma

Kļūsti par profesionāli,

kas spēj optimizēt organizācijas darbību un veicināt tā izaugsmi.

KAS IR BIZNESA PROCESU VADĪBAS BAKALAURA PROGRAMMA?

Programmas mērķis: Personiskā un profesionālā transformācija

Biznesa procesu vadības bakalaura programmas mērķis ir sagatavot izcilus nākamās paaudzes līderus darbam strauji mainīgos apstākļos. Programma ir izveidota, lai:

 • Sagatavotu Tevi vadības amatiem dažāda mēroga vietējos un starptautiskos uzņēmumos, organizācijās un valsts pārvaldē.

 • Veicinātu Tavas pašizaugsmes prasmes un sniegtu nepieciešamās zināšanas uzņēmējdarbības uzsākšanai.

 • Attīstītu Tavas prasmes radošu projektu vadības metožu un jaunāko tehnoloģiju pielietošanā.

 • Nodrošinātu unikālu iespēju mācīties un sadarboties ar uzņēmumiem, risinot reālus biznesa problēmjautājumus.

 • Apgūtu organizāciju vadības, līderības, finanšu un uzņēmējdarbības procesu vadības pamatprincipus starpdisciplinārā mācību procesā.

Absolvējot šo programmu, Tu kļūsi par profesionāli,

kurš spēj:

 • Efektīvi vadīt un optimizēt biznesa procesus, nodrošinot uzņēmuma efektivitāti un produktivitāti.

 • Risināt kompleksas problēmas ar radošu un inovāciju pieeju, veicinot jaunus un efektīvus risinājumus.

 • Strādāt un vadīt komandas, veicinot sadarbību un kopīgu mērķu sasniegšanu.

 • Pieņemt stratēģiskus lēmumus un pielāgoties mainīgajiem tirgus apstākļiem, nodrošinot uzņēmuma ilgtspējīgu attīstību.

 • Demonstrēt augstu personisko integritāti un profesionālo atbildību, kas ir būtiski uzticama vadītāja īpašības.

 • Veidot veiksmīgu un ilgtspējīgu vadītāja karjeru gan vietējā, gan starptautiskā mērogā.

Programmas pārskats:

Profesionālais bakalaura grāds

Biznesa vadībā

Iegūstamais grāds

Uzņēmuma vadītājs

Personāla vadītājs Tirgvedības (mārketinga) vadītājs

Iegūstamā kvalifikācija

Pilna laika diena

Pilna laika vakars

Nepilna laika tālmācība

Studiju formāti

4 gadi

5 gadi tālmācībā

Studiju ilgums

Latviešu

Studiju valoda

Programmas direktore

Lilita Sparāne:

KĀPĒC IZVĒLĒTIES ŠO PROGRAMMU?

Kāpēc izvēlēties mācīties biznesa vadības procesus?

 • Plašs karjeras iespēju klāsts un starptautiskās karjeras iespējas: Biznesa procesu vadība aptver daudzas jomas, kas ir būtiskas jebkuras organizācijas darbībai. Tu vari strādāt dažādos amatos un nozarēs, piemēram, ražošanā, pakalpojumu nozarē, IT, finansēs, loģistikā un citur. Šīs prasmes ir pieprasītas visā pasaulē, ļaujot Tev strādāt gan vietējos, gan starptautiskos uzņēmumos, kā arī valsts pārvaldē.

 • Noderīgas prasmes un zināšanas: Šī programma sniedz dziļas zināšanas par efektīvu organizāciju procesu vadību, uzlabošanas metodēm un stratēģiskās vadības prasmēm, kas ir ļoti pieprasītas darba tirgū.

 • Spēja uzlabot organizācijas efektivitāti: Tu iemācīsies identificēt un ieviest uzlabojumus, kas palielina organizācijas efektivitāti, samazina izmaksas un palielina produktivitāti, padarot Tevi par vērtīgu darbinieku jebkurā organizācijā.

 • Līderības un komandas vadības prasmes: Programma ietver kursus par cilvēkresursu vadību un komandas vadību, kas ir būtiskas prasmes, lai veiksmīgi vadītu projektus un komandas.

 • Tehnoloģiju izpratne: Tu apgūsi informācijas sistēmu un tehnoloģiju kursus, kas ļaus Tev saprast un izmantot jaunākās tehnoloģijas organizācijas procesu uzlabošanai.

 • Stratēģiskā domāšana: Tu apgūsi stratēģiskās vadības principus, kas palīdzēs Tev veidot ilgtermiņa plānus un stratēģijas organizācijas attīstībai un izaugsmei.

 • Starptautiskais sertifikāts projektu vadībā: Programma piedāvā arī iespēju iegūt starptautisku sertifikātu projektu vadībā, ieskaitot IT projektu vadības sertifikātu. Tas nodrošina, ka Tu būsi sagatavots projektu vadītāja lomai dažādos sektoros, sniedzot nepieciešamās prasmes un kvalifikācijas, lai veiksmīgi vadītu projektus gan vietējā, gan starptautiskā līmenī.

 • Starptautiskās prakses iespējas: Programma nodrošina iespēju iziet studiju praksi citā valstī, izmantojot Erasmus programmu, kas ir finansēta no ES līdzekļiem. Tas paver plašas starptautiskas karjeras iespējas, ļaujot Tev iegūt vērtīgu pieredzi un veidot globālu profesionālo tīklu.

 • Erasmus studijas: Lai Tev palīdzētu “izkāpt no komforta zonas”, kas veicinās Tavu attīstību, mēs noteikti atbalstīsim Tavas Erasmus studijas (maksimums 12 mēneši) kādā no mūsu vairāk nekā 120 partneraugstskolām.

Kādās profesijās un amatos var strādāt šīs bakalaura programmas absolventi?

Biznesa procesu vadības bakalaura programmas absolventi var strādāt dažādās profesijās un amatos gan Latvijā, gan ārvalstīs. Šeit ir dažas no vispopulārākajām iespējām pēc absolvēšanas ar atbilstošām vidējām bruto algām Latvijā:

 • Biznesa analītiķis (1300 - 2000 EUR): Tu analizēsi uzņēmuma procesus un sniegsi ieteikumus par to uzlabošanu, lai palielinātu efektivitāti un produktivitāti.

 • Projektu vadītājs (1500 - 2500 EUR): Tu plānosi, īstenosi un kontrolēsi projektus, nodrošinot, ka tie tiek pabeigti laikā un atbilstoši budžetam.

 • Procesu vadītājs (1400 - 2200 EUR): Tu pārraudzīsi uzņēmuma iekšējos procesus, identificēsi problēmas un ieviesīsi uzlabojumus, lai optimizētu darbības.

 • Kvalitātes vadītājs (1300 - 2100 EUR): Tu nodrošināsi, ka uzņēmuma produkti vai pakalpojumi atbilst noteiktajiem kvalitātes standartiem, un ieviesīsi kvalitātes uzlabošanas pasākumus.

 • Ražošanas vadītājs (1500 - 2300 EUR): Tu pārraudzīsi ražošanas procesus, nodrošinot efektīvu un kvalitatīvu produktu ražošanu.

 • Loģistikas un piegādes ķēdes vadītājs (1400 - 2200 EUR): Tu pārraudzīsi loģistikas un piegādes ķēdes procesus, lai nodrošinātu savlaicīgu un efektīvu preču piegādi.

 • Cilvēkresursu vadītājs (1500 - 2500 EUR): Tu pārraudzīsi personāla atlasi, apmācību un attīstību, kā arī nodrošināsi darbinieku motivāciju un veiktspēju.

 • Finanšu analītiķis (1300 - 2000 EUR): Tu analizēsi uzņēmuma finanšu pārskatus, veiksi budžeta plānošanu un kontrolēsi finanšu plūsmas.

 • Tirgvedības/ mārketinga vadītājs (1500 - 2500 EUR): Tu veidosi un īstenosi tirgvedības stratēģijas, lai veicinātu uzņēmuma produktu vai pakalpojumu pārdošanu.

 • IT vadītājs (1800 - 3000 EUR): Tu pārraudzīsi informācijas tehnoloģiju sistēmas un projektus, nodrošinot, ka tehnoloģijas tiek efektīvi izmantotas uzņēmuma darbībā.

 • Stratēģiskās plānošanas vadītājs (1500 - 2500 EUR): Tu izstrādāsi un īstenosi ilgtermiņa stratēģijas uzņēmuma izaugsmei un attīstībai.

 • Operāciju vadītājs (1400 - 2400 EUR): Tu pārraudzīsi uzņēmuma ikdienas operācijas, nodrošinot to efektivitāti un produktivitāti.

 • Konsultants auditorfirmā (1500 - 2200 EUR): Tu sniegsi padomus un ieteikumus uzņēmumiem par biznesa procesu uzlabošanu, stratēģisko plānošanu un citiem vadības jautājumiem, īpaši koncentrējoties uz finanšu pārvaldību, riska vadību un atbilstību regulējošajiem standartiem.

 • Vecākais referents ministrijā (1300 - 2000 EUR): Tu veiksi politikas analīzi un sniegsi atbalstu ministrijas vadībai, izstrādājot un īstenojot politikas iniciatīvas.

 • Eksperts ministrijā (1500 - 2300 EUR): Tu sniegsi ekspertu konsultācijas un analīzi par dažādām politikas jomām, atbalstot ministrijas stratēģisko plānošanu un lēmumu pieņemšanu.

Kāpēc izvēlēties apgūt biznesa procesu vadību

tieši Banku augstskolā?

 • Jauna un moderna programma: Tu apgūsi aktuālu saturu un mācību metodes, kas ir pielāgotas jaunākajām tirgus tendencēm un prasībām, nodrošinot tev konkurētspēju darba tirgū.

 • Praksē balstītas studijas: Iejūties vadītāja lomā, risinot reālus biznesa uzdevumus ar praktiskām iespējām. Divas prakses uzņēmumos – otrajā un ceturtajā kursā – nodrošina praktisko pieredzi un var notikt arī ārvalstīs, sniedzot Tev starptautisku perspektīvu.

 • Pasniedzēji - nozares eksperti: Mācies no jomas profesionāļiem, kuri sniegs tev vērtīgas teorētiskās un praktiskās zināšanas.

 • Individuāla pieeja katram studentam: Izzini un attīsti savu personību ar pieredzējušu mentoru palīdzību, kas palīdzēs Tev pilnībā realizēt savu potenciālu.

 • Dizaina domāšanas apguve: Izproti klientu vajadzības un izstrādā radošus risinājumus, kas palīdzēs Tev veiksmīgi iekļauties darba tirgū.

 • Uzsvars uz komandas darbu: Attīsti prasmi sastrādāties komandā gan mācību procesā, gan praksē, kas ir būtiska prasme mūsdienu darba vidē.

 • Starptautiskas iespējas: Piedalies Erasmus+ programmā, studē pusgadu ārzemēs vai iziet praksi ārvalstīs. Tas paver plašas starptautiskas karjeras iespējas, ļaujot Tev iegūt vērtīgu pieredzi un veidot globālu profesionālo tīklu.

 • Elastīgas studiju iespējas: Izvēlies starp pilna laika dienas, vakara vai tālmācības studijām, kas ļauj Tev apvienot mācības ar darbu un citiem pienākumiem.

 • Mūsdienīga pieeja: Programma ir pielāgota strauji mainīgajiem apstākļiem, nodrošinot Tev aktuālas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas mūsdienu darba tirgū.

 • Augsta nodarbinātība: 94% Banku augstskolas absolventu ir nodarbināti, kas apliecina izglītības kvalitāti un darba devēju uzticību. Tu vari būt drošs, ka iegūsi vērtīgu izglītību, kas palīdzēs Tev veiksmīgi iekļauties darba tirgū.

Studentu atsauksmes par BPV programmu:

Viktorija Zaviša

BPV programmas 3. kursa studente

Studējot Banku augstskolas profesionālajā programmā "Biznesa procesu vadība", es iegūstu ne tikai vērtīgas teorētiskās zināšanas, bet arī praktiskās iemaņas, piemēram, projektu vadībā, līderībā un uzņēmējdarbībā. Šīs prasmes ir ļoti nepieciešamas mūsdienu dinamiskajā biznesa pasaulē.

Pirmajā kursā izmantoju augstskolas sniegto iespēju piedalīties īstermiņa Erasmus+ mobilitātes programmā Innovation Week Leuven UCLL skolā Beļģijā. Kopā ar kursa biedriem piedalījāmies projektā "Inovāciju granti studentiem mākslas, kultūras, ekonomikas un IT starpdisciplinārajās jomās (MaKE IT)", kur izstrādājām inovatīvu ideju un tās prototipu. Otrajā kursā vadīju lielāko Latvijas uzņēmējdarbības konkursu "Bizness24h 2024", kurā nostiprināju teorētiskās zināšanas un attīstīju jaunas prasmes.

Es iesaku studēt Biznesa procesu vadības programmu Banku augstskolā, jo tā nodrošina aktuālas un vērtīgas zināšanas biznesa un mārketinga jomā, kā arī piedāvā lielisku iespēju praktiski pilnveidot un nostiprināt iegūtās prasmes!

Kārlis Skuja

BPV tālmācības programmas 4. kursa students

Studējot Banku augstskolā tālmācības programmā “Biznesa procesu vadība”, es ne tikai paplašinu savas profesionālās zināšanas, bet arī veicinu personīgo attīstību un iegūstu vērtīgus kontaktus nozares ekspertu vidū. Šī programma ir unikāla ar tās elastību, kas ļauj man efektīvi apvienot studijas ar ikdienas darbu, tādējādi sekmējot manu profesionālo un personīgo izaugsmi.

 

Šī studiju pieredze ir vērtīga manā karjeras ceļā, jo tā sekmē manu profesionālo attīstību un paplašina manu izpratni par biznesa pasauli, vienlaicīgi veidojot tīklu ar citiem nozares profesionāļiem un ekspertiem.

 

Programmas piedāvātais saturīgais kurss ir tieši saistīts ar aktuālām biznesa tendencēm un vajadzībām, sniedzot man ne tikai teorētiskās zināšanas, bet arī praktiskās prasmes, kuras varu nekavējoties pielietot uzņēmējdarbībā. Tas man dod iespēju ne tikai gūt jaunu skatījumu uz biznesa procesu pārvaldību, bet arī izmantot iegūtās zināšanas, lai veicinātu savas organizācijas attīstību un konkurētspēju.

KĀ NOTIEK MĀCĪBAS?

Progammas mācību saturs


Šī programma aptver dažādas jomas, kas ir būtiskas veiksmīgai organizācijas vadībai un darbībai. Lūk, dažas no tām:

 • Biznesa procesu analīze un uzlabošana: Tu apgūsi metodes un rīkus, kā analizēt un uzlabot organizācijas iekšējos procesus, lai palielinātu efektivitāti un produktivitāti.

 • Projektu vadība: Tu iemācīsies metodes un rīkus, kas nepieciešami projektu plānošanai, īstenošanai un kontrolei. Projektu vadība ir būtiska visās organizācijās, nodrošinot veiksmīgu projektu izpildi neatkarīgi no nozares.

 • Inovāciju vadība un Dizaina domāšana: Tu iemācīsies dizaina domāšanas metodes, kas palīdz radoši un inovatīvi risināt problēmas, uzlabot produktu attīstību un lietotāju pieredzi.

 • Uzņēmējdarbība un globālie tirgi. Tu iepazīsi uzņēmējdarbības specifiku, izstrādāsi biznesa/inovāciju plānu un sapratīsi, kā bizness darbojas globālajā vidē.

 • Digitālā transformācija: Tu apgūsi lietotājpieredzi, vadības informācijas sistēmu pārzināšanu, programmēšanas pamatus un lielo datu analīzi, lai atbalstītu un uzlabotu organizācijas procesus.

 • Finanšu vadība: Tu iegūsi prasmes finanšu plānošanā, budžeta veidošanā un kontrolē, kā arī organizācijas finanšu pārskatu analīzē.

 • Līderība un stratēģiskā vadība: Tu iemācīsies veidot un īstenot ilgtermiņa stratēģijas organizācijas attīstībai un izaugsmei, līderības principus un metodes, kā arī izpratīsi vadītāja un līdera lomu pārmaiņu vadības procesos.

 • Komandas un cilvēkresursu vadība: Tu sapratīsi personāla vadību, ieskaitot darbinieku atlasi, apmācību un attīstību, kā arī motivēšanu un vērtēšanu.

 • Tirgvedība (mārketings): Tu apgūsi tirgus analīzes un stratēģiskās tirgvedības pamatus, ieskaitot mārketinga plānu izstrādi un īstenošanu, e-komerciju un digitālo mārketingu.

 • Komunikācijas prasmes: Nozares profesionāļi iemācīs kā sarunāties ne tikai ar kolēģiem, partneriem, bet arī ar klientiem un gala lietotājiem, lai sasniegtu maksimāli efektīvu rezultātu.

Biznesa procesu vadības programmas obligāta sastāvdaļa ir dalība hakatonos, starptautiskajās biznesa nedēļās un inovāciju laboratorijās, kas tiek organizētas gan augstskolā, gan ārpus tās. Šīs aktivitātes sniedz Tev iespēju praktiski pielietot iegūtās zināšanas, strādājot starpdisciplinārās komandās un risinot reālās pasaules problēmas. Dalība šādos pasākumos ne tikai paplašina Tavu profesionālo tīklu, bet arī attīsta būtiskas dzīves prasmes, piemēram darbu komandā, problēmu risināšanu vai inovāciju izveidi.

Detalizētu informāciju par visiem studiju kursiem un to sadalījumu pa semestriem vari iegūt šeit.

Izcila pasniedzēju komanda ar nozares profesionāļiem

 • Biznesa procesu vadības programmas pasniedzēju komanda sastāv no nozares profesionāļiem ar plašu pieredzi savās jomās.

 • Mūsu pasniedzēji strādā gan akadēmiskajā, gan uzņēmējdarbības sektorā, nodrošinot tudentiem aktuālu un praksē balstītu izglītību.

 • Viņu pieredze un zināšanas palīdzēs Tev sagatavoties veiksmīgai karjerai un sniedz vērtīgu mentoringu par reāliem biznesa izaicinājumiem.

 • Teorētiskās zināšanas: Mūsu pasniedzēji nodrošinās Tev stabilu teorētisko pamatu, kas ir nepieciešams jebkuras biznesa jomas izpratnei.

 • Praktiskās iemaņas: Tu apgūsi praktiskas iemaņas un risinājumus, kas ir pārbaudīti un izmantoti reālajā biznesa vidē.

 • Aktuālās zināšanas: Mūsu pasniedzēji seko līdzi jaunākajām tendencēm un inovācijām, nodrošinot, ka Tava izglītība ir atbilstoša mūsdienu prasībām.

 • Mentorings: Viņi sniegs tev vērtīgu mentoringu, palīdzot Tev risināt reālus biznesa izaicinājumus, balstoties uz viņu plašo pieredzi.

Ilona Platonova


Inovāciju projektu vadītāja Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā un Rīgas digitālajā aģentūrā

.

Liena Grošteina


Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Cilvēkresursu un vides departamenta direktore

Miķelis Bendiks


Konsultāciju uzņēmuma Konsultācijas BB valdes loceklis, Biznesa vadības konsultants, procesu vadības eksperts

Gunita Kuļikovska- Ķiesnere


Metaverss uzņēmuma VIVIDLY dibinātāja

Aprites ekonomikas pētniece

Aivars Vembris

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta vadošais pētnieks un laboratorijas vadītājs

LU asociētais profesors

Inga Uvarova

SIA ArtSmart dibinātāja un valdes locekle, Banku augstskolas docente


Informāciju par pārējiem Biznesa procesu vadības pasniedzējiem un par pasniedzēju vadītajiem studiju kursiem un var iegūt šeit.

Tālmācība:

Iespējas un priekšrocības

 • Starptautiskā pieejamība: Tu vari dzīvot jebkurā pasaules valstī (piemēram, Apvienotajā Karalistē, Spānijā utt.) un mācīties latviski kopā ar citiem latviešu studentiem. Tas nodrošina saikni ar dzimteni un sniedz iespēju izmantot starptautisko pieredzi.

 • Iespēja pabeigt izglītību: Tālmācība piedāvā iespēju iegūt bakalaura grādu arī tiem, kas ir iesākuši studijas citā augstskolā, bet nav tās pabeiguši. Dažreiz tas ir iespējams pat daudzus gadus pēc studiju pārtraukšanas, īpaši cilvēkiem ar biznesa pieredzi un panākumiem.

 • Dzīvā mācīšanās pieredze: Tālmācība nodrošina mācību procesu, kas ir pietuvināts klātienes mācīšanās pieredzei. Tas ietver reālas nodarbības tiešsaistē, ko vada docētāji, aktīvu grupu darbu, kopīgus uzdevumus un prezentācijas komandās. Tu vari sazināties un sadarboties ar grupas biedriem, izmantojot WhatsApp grupas un citus komunikācijas rīkus.

 • Elastīgs studiju sākums: Tu vari sākt mācības vēlāk - ar 1. oktobri, nevis 1. septembri. Tas dod papildus laiku sagatavoties studijām un pielāgoties jaunajai mācību videi.

Starptautiskās iespējas Eiropā Erasmus programmas ietvarā

 • Biznesa procesu vadības programmas ietvaros Tev ir lieliska iespēja piedalīties Erasmus apmaiņas programmā, kas ir finansēta no ES līdzekļiem. Banku augstskola lepojas ar 124 sadarbības augstskolām visā Eiropā, piedāvājot līdz pusgadam ilgu semestra apmaiņu, kas ir iespējama pat divreiz studiju laikā.

 • Papildus tam, Tu vari iziet praksi ārvalstīs pat divas reizes, kas ilgst vairākus mēnešus un arī tiek finansēta ar Erasmus programmas līdzekļiem. Šīs prakses sniegs Tev vērtīgu starptautisku pieredzi, ļaujot iegūt praktiskas iemaņas un zināšanas dažādos uzņēmumos visā Eiropā.

 • Vēl viena iespēja ir piedalīties īsajos Business Week braucienos, kas piedāvā koncentrētu un intensīvu starptautisku pieredzi. Šajos braucienos Tu vari iegūt padziļinātas zināšanas un pieredzi biznesa vidē, veidojot globālus kontaktus un uzlabojot valodas prasmes.

 • Šīs starptautiskās iespējas ne tikai paplašina Tavu redzesloku, bet arī būtiski veicina Tavu profesionālo un personisko izaugsmi, sagatavojot Tevi nākotnes izaicinājumiem globālajā darba tirgū.

Studenti dalās pieredzē: Video atsauksmes

Beāte Monta Eihe

BPV programmas 3. kursa studente

Sigita Balts-Baltiņa

BVP programmas absolvente

UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMI UN PIETEIKŠANĀS

Prasības iepriekšējai izglītībai

 • Iegūts vispārējo vidējo vai vidējo profesionālo izglītību apliecinošs dokuments: Jāuzrāda vispārējās vidējās vai vidējās profesionālās izglītības diploms.

 • Centralizēto eksāmenu sertifikāti: Latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā (angļu vai vācu valodā).

 • Ja nav centralizēto eksāmenu sertifikātu (beidzis pirms 2004. gada): Tiek ņemtas vērā vidusskolas gala atzīmes un akadēmiskie sasniegumi. Iespējama iestājeksāmenu kārtošana. Jākonsultējas ar Banku augstskolas uzņemšanas komisiju par papildu prasībām un dokumentiem.

 • Detalizētu informāciju par uzņemšanas procesu, prasībām un nosacījumiem vari atrast šeit: uzņemšanas noteikumi.

Biznesa procesu vadības programmu veidi,

izmaksas, ilgums un kvalifikācijas

BPV pilna laika

DIENAS programma

 • Ilgums - 4 gadi

 • Maksa semestrī - 1568 EUR latviski vai 1906 EUR angliski

 • Valoda - latviešu

 • Specializācija 3-ajā gadā:

  Uzņēmuma vadītājs vai Personāla vadītājs vai Tirgvedības vadītājs*

 • Pieejamas valsts finansētas studiju vietas

 • Programma akreditēta līdz 2027.g

BPV pilna laika

VAKARA programma

 • Ilgums - 4 gadi

 • Maksa semestrī - 1568 EUR latviski vai 1906 EUR angliski

 • Valoda - latviešu

 • Specializācija 3-ajā gadā:

  Uzņēmuma vadītājs vai Personāla vadītājs vai Tirgvedības vadītājs*

 • Lekcijas notiek divas darba dienas nedēļā vakaros un katru sestdienu

 • Programma akreditēta līdz 2027.g

BPV nepilna laika

TĀLMĀCĪBA (e-studijas)

 • Ilgums - 5 gadi

 • Maksa semestrī - 1018 EUR

 • Valoda - latviešu

 • Specializācija: Uzņēmuma vadītājs

 • Studiju laikā studenti izmanto e-studiju platformu un var apvienot mācības ar darbu

 • Programma akreditēta līdz 2027.g

*Specializācija 3-ajā gadā: Studenti 3-ajā studiju gadā var izvēlēties vienu no specializācijām - Uzņēmuma vadītājs, Personāla vadītājs vai Tirgvedības vadītājs. Tomēr, lai izveidotu grupu un specializācija tiktu piedāvāta, nepieciešams, lai par to nobalso pietiekami daudz studentu.

Pieteikšanās studijām

 • Līdz 16.07 un pēc 22.07 - Banku Augstskolas uzņemšanas portālā (spiežot jebkuru krāsaino pogu "piesakies savām studijām šeit").

 • No 16.07 līdz 22.07 vienotajā uzņemšanas portālā. Šajā periodā spied jebkuru no krāsainajām pogām "piesakies savām studijām šeit", un Tu tiksi pārvirzīts uz vienoto uzņemšanas portālu.

 • Pieteikties varēsi portālā, autorizējoties ar eID karti, kurā ir elektroniskais paraksts, ar elektronisko parakstu, ar eParaksts mobile, vai izmantojot internetbanku. Šajā laikā vienotajā uzņemšanas sistēmā varēsi iesniegt, labot un apstiprināt savus pieteikumus.

 • Detalizēta informācija par pietiekšanās procesu ir atrodama ŠEIT.

 • Pieteikties elektroniski varēsi, ja:

  • Vidējā izglītība ir iegūta Latvijā un vidējās izglītības dokumenta dati ir pieejami vienotajos valsts reģistros (Latvijas vidusskolu absolventiem, sākot no 2019. gada, dati ir pieejami vienotajos valsts reģistros; agrāku gadu absolventiem tie var nebūt).

  • Centralizēto eksāmenu svešvalodā neaizstāj starptautiskais tests.

  • Esi Latvijas pilsonis vai nepilsonis.

  • Vari autentificēties (pieslēgties) e-pakalpojumam ar savu drošo autentifikāciju.

  • Tiek izpildītas uzņemšanas prasības izvēlētajās studiju programmās un nav nepieciešami citi dati, kuri nav pieejami vienotajos datu reģistros (piemēram, esi atbrīvots no CE, ir priekšrocības, kuras jāapliecina ar dokumentiem u.c.).

  • Ir veikta pieteikuma reģistrācijas maksa e-pakalpojumā.

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI (FAQ)

1. Vai studiju programma ir pieejama studentiem ar nepilna laika darbu?

Jā, gan vakara, gan tālmācības studiju formāti ir izveidoti tā, lai būtu saderīgi ar nepilna laika darbu.

2. Vai ir pieejamas budžeta vietas un stipendijas?

Jā, ir pieejamas budžeta vietas, bet to skaits ir ierobežots, kā arī dažas sponsoru vietas. Ja pirmajā gadā neiegūsti budžeta vietu, ir iespēja to izcīnīt nākamajā gadā, labi mācoties. Pašfinansējot studijas, Tu bieži vien uzrādīsi labākus rezultātus, jo vēlēsies maksimālu atdevi no savas investīcijas izglītībā. Papildus tam, Tu vari pieteikties dažādām stipendijām un finansiālā atbalsta programmām, lai palīdzētu segt studiju izmaksas.

3. Vai ir pieejami studiju kredīti un kā tos nokārtot?

Jā, ir pieejami studiju kredīti. Banku augstskolas darbinieki var palīdzēt tev sakārtot šo jautājumu, palīdzot aizpildīt pieteikumus un sniedzot nepieciešamās konsultācijas. Visa informācija ir pieejama šeit:

4. Vai ir pieejamas studiju maksas atlaides?

Jā, noteiktos gadījumos ir pieejamas studiju atlaides. Visa informācija ir pieejama šeit:

5. Kādas ir izredzes uz nodarbinātību pēc programmas pabeigšanas?

Programmas absolventi bauda augstu nodarbinātības līmeni – 94% Banku augstskolas absolventu ir nodarbināti. Pārējie 6% bieži nav nodarbināti ģimenes apstākļu vai citu personisku iemeslu dēļ. Augstais nodarbinātības līmenis ir saistīts ar praksi, starptautiskajām iespējām un plašu nozares kontaktu tīklu, kas izveidots studiju laikā.

6. Ko darīt, ja es vēl nezinu, ko vēlos mācīties un kādu karjeru izvēlēties?

Ja vēl neesi pārliecināts par savu karjeras ceļu, Biznesa procesu vadības programma ir lieliska izvēle. Šī programma piedāvā plašu zināšanu un prasmju klāstu, kas ir būtiskas daudzās nozarēs, piemēram, uzņēmējdarbībā, valsts pārvaldē un starptautiskās organizācijās. Programmas daudzpusība ļauj Tev izpētīt dažādas jomas, piemēram, dizaina domāšanu, projektu vadību, finanšu vadību, mārketingu un citas. Tas dod Tev iespēju atrast savu aicinājumu un atklāt, kas Tev patiešām interesē. Pateicoties plašajām iespējām un praktiskajai pieredzei, ko Tu iegūsi studiju laikā, šī programma palīdzēs Tev veidot veiksmīgu un ilgtspējīgu karjeru, izvēloties dažādus dzīves ceļus.

7. Kā tiek organizētas prakses iespējas studiju laikā?

Prakses iespējas ir integrētas studiju programmā,  praksei notiekot 2. un 4. studiju gadā. Tu sadarbosies ar uzņēmumiem, lai iegūtu praktisko pieredzi reālos biznesa projektos.

8. Vai studiju programmā tiek izmantotas jaunākās tehnoloģijas un digitālie rīki?

Jā, programma iekļauj digitālās prasmes, lietotājpieredzes dizainu un tehnoloģiju pielietojumu, piemēram, VR, AR un lielo datu analīzi. Docētāji organizē arī vizītes uzņēmumos, lai varētu praktiski redzēt digitālās transformācijas pieredzi.

9. Kāpēc visi 1. kursa studenti piedalās biznesa simulācijas spēlē "Prezidents"?

Visi 1. kursa studenti piedalās divu dienu lielizmēra biznesa simulācijas spēlē "Prezidents", kas notiek mācību gada sākumā. Šī spēle ir stratēģiska un intensīva, un tajā piedalās vismaz 150 dalībnieki, kuri pārstāv gan valsts, gan biznesa struktūras, piemēram, prezidentu, ministru kabinetu, parlamentu, dažādas ministrijas un uzņēmumus mēbeļu ražošanas un piegādes ķēdē, kā arī fondu biržu.

Spēles laikā Tu varēsi redzēt un izprast biznesa procesus reālajā dzīvē. Spēles mērķis ir simulēt reālos politiskos un ekonomiskos procesus, ieskaitot likumdošanas izstrādi, nodokļu iekasēšanu, budžeta līdzsvarošanu, uzņēmumu vadību un pelnītspējas palielināšanu. Tev būs arī jāveido sava sabiedriskā un personīgā dzīve, pārvaldot savas finanses, investīcijas un ikdienas tēriņus.

Simulācija "Prezidents" ir lieliska iespēja iepazīt savus studiju biedrus un attīstīt svarīgas prasmes, piemēram, ātru lēmumu pieņemšanu, stratēģisko domāšanu, pārrunu vešanas mākslu, komandas vadību un izpratni par uzņēmumu un valsts finansēm. Spēle ir ļoti aizraujoša, un Tu to atcerēsies gadiem ilgi. Dalība šajā spēlē ir ne tikai izklaidējoša, bet arī akadēmiski vērtīga, jo studenti saņem kredītpunktus par savu piedalīšanos.

10. Kādas ir iespējas iesaistīties pētniecībā studiju laikā?

Tu vari iesaistīties dažādos pētniecības projektos, kas tiek veikti sadarbībā ar pasniedzējiem un uzņēmumiem, sniedzot praktisku pieredzi un zināšanas pētniecības jomā. Trešajā studiju gadā visi studenti veic Lietišķo pētījumu, kura laikā komandās pēta kādu nozīmīgu ekonomisko vai biznesa problēmjautājumu.

11. Kādi ir studentu dzīves apstākļi un iespējas?

Tev būs pieejama augstskolas infrastruktūra, ieskaitot bibliotēkas, datorklases un atpūtas zonas. Ir pieejamas arī studentu kopmītnes, kā arī dažādas sporta un kultūras aktivitātes, kas nodrošina komfortablu un pilnvērtīgu dzīves vidi.

12. Kā Banku augstskolā notiek studentu dzīve?

Banku augstskola piedāvā daudzveidīgas aktivitātes, kas padara Tavu studenta dzīvi bagātāku un interesantāku ārpus akadēmiskajiem pienākumiem. Mēs uzskatām, ka pilnvērtīga attīstība notiek ne tikai lekcijās, bet arī ārpus tām. Šeit ir dažas no iespējām, ko Tu vari baudīt:

Studentu pašpārvalde: Studentu pašpārvalde ir ļoti aktīva un iesaistās daudzās iniciatīvās, veicinot studentu interešu pārstāvību un organizējot dažādus pasākumus. Tā ir lieliska platforma, lai Tu attīstītu līderības prasmes, strādātu komandā un radītu pozitīvas pārmaiņas augstskolas dzīvē.

Sports: Banku augstskola piedāvā plašas sporta aktivitāšu iespējas, kas palīdz uzturēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu. Mūsu sporta komandas piedalās dažādos turnīros un sacensībās, sniedzot Tev iespēju izbaudīt sacensību garu un komandas saliedētību.

Koris: Ja tev ir muzikālās intereses, Banku augstskolas koris "Monēta" ir lieliska iespēja. Koris regulāri piedalās koncertos un kultūras pasākumos, bagātinot tavu kultūras dzīvi un veicinot māksliniecisko izaugsmi.

OpenLab: OpenLab ir radošs un inovāciju veicināšanas centrs, kur Tu vari strādāt pie saviem projektiem, sadarboties ar citiem jauniešiem un uzņēmējiem, kā arī izmantot modernās tehnoloģijas. Tas ir lielisks veids, kā attīstīt praktiskās prasmes un gūt pieredzi reālos projektos.

Mūsu mērķis ir nodrošināt, ka katrs students var atrast savu aizraušanos un attīstīt savas prasmes, veidojot neaizmirstamas atmiņas un vērtīgas draudzības. Banku augstskola ir vieta, kur izaugsme notiek visos līmeņos - gan akadēmiskajā, gan personiskajā.

Sazinies ar mums:

Banku augstskola ir šeit, lai palīdzētu!

 • Zvani: Sazinies ar Zandu Raciborsku, zvanot uz tālruni +371 29195835. Šis numurs ir pieejams arī WhatsApp, kur tu vari uzdot savus jautājumus.

 • Dzīvais čats: Lapas apakšējā malā ir dzīvā čata lodziņš. Uzraksti savu jautājumu un saņem atbildi uzreiz reālajā laikā no mūsu cilvēkiem.

 • Sūti e-pastu: Ja Tev ir jautājumi vai nepieciešama detalizētāka informācija, raksti Zandai Raciborskai uz e-pastu: [email protected].

 • Zanda ar prieku atbildēs uz visiem taviem jautājumiem un sniegs nepieciešamo atbalstu.

 • Neatkarīgi no tā, kuru saziņas veidu izvēlēsies, mēs esam šeit, lai palīdzētu Tev pieņemt informētu lēmumu par savu nākotni. Sazinies ar mums un noskaidro visu nepieciešamo informāciju par Biznesa procesu vadības programmu Banku Augstskolā!

Kontakti

 • Adrese: K. Valdemāra 161, Rīga, LV-1013, Latvija

 • Telefons: +371-67360133

 • Epasts: [email protected]